Sidebar

20
Pet, Lis

Team Leader

Grad: Mostar
Izdvojeni oglasi
Typography

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO

Zbog širenja prodajne mreže na teritoriji BiH, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO raspisuje

 

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme
1.Team Leader …………7 izvršitelja

 

Mjesto rada:

Regionalni centri sa pripadajućim Podružnicama (Banja Luka ,Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Podružnica Životnih osiguranja) sa nižim organizacionim oblicima u vidu Ispostava, Poslovnica i Punktova, organizovanim na nivoima kantona, gradova i općina.

 

Team Leader obavlja sljedeće poslove:

-inicira i organizuje rad u timovima u cilju postizanja što većih rezultata prodaje

osiguranja

-nudi sve vrste osiguranja sukladno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja,

-obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:

-VŠS/VSS/SSS

-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u -trajanju od minimalno 3 godina,

-Dobro poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),

-Vozačka dozvola „B“ kategorije.

-Izražene organizacione sposobnosti

 

Javni konkurs ostaje otvoren do 26.10.2017. godine.

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme.

 

Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obveznom naznakom „za Konkurs“na adresu:
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO,
Maršala Tita 29,
71000 Sarajevo sa tačnom
naznakom pozicije na koju se aplicira.