Sidebar

20
Pet, Lis

Konfekcionar HTZ opreme

Grad: Mostar
Izdvojeni oglasi
Typography

„Tekstilna industrija“ d.o.o. Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos djelatnika za sljedeće poslove
  • Konfekcionar HTZ opreme – 10 izvršitelja
Uvjeti:

Za kandidate sa završenom konfekcijskom školom (SSS ili KV) sa jednogodišnjim iskustvom
Probni rad tri mjeseca

2.Za kandidate bez odgovarajuće spreme i potrebnog radnog iskustva predviđena je stručna obuka do tri mjeseca

Probni rad tri mjeseca

Ukoliko se za kandidate iz Prigrađana, Potoka, Humi Lišana i Podgorana prijavi dovoljan broj kandidata, biti će osiguran besplatan prijevoz do radnog mjesta.

Natječaj je otvoren do 10.10.2017. godine.

Uz zamolbu kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Diplomu o završenoj školskoj spremi (kopija)
  • Dostavljena kopirana dokumentacija neće se vraćati.

 

Zamolbu sa unaprijed navedenom dokumentacijom kandidati trebaju poslati poštom na adresu:
„Tekstilna industrija“ d.o.o. Mostar
Rodoč bb – Slobodna carinska zona
88 000 M o s t a r