Sidebar

20
Pet, Lis

Zastupnik u osiguranju, Rukovodilac prodaje osiguranja

Grad: Mostar
Premium oglasi
Typography

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO

Zbog širenja prodajne mreže na teritoriji BiH, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO raspisuje

 

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme
1.Zastupnik u osiguranju…………..7 izvršitelja
2. Rukovodilac prodaje osiguranja
 

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme.

Mjesto rada:

regionalni centri sa pripadajućim Podružnicama (Banja Luka ,Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Podružnica Životnih osiguranja) sa nižim organizacionim oblicima u vidu Ispostava, Poslovnica i Punktova, organizovanim na nivoima kantona, gradova i općina.

 

Zastupnik u  prodaji osiguranja obavlja sljedeće poslove:

-izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih

osiguranja

-rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima

-izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika kao i učestvovaje u procjeni

nastale štete.

-obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi

Društva.

Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavai sljedeće posebne uslove:

-SSS/VŠS/VSS,

-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u

trajanju od minimalno 1 godina,

-Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),

-Vozačka dozvola“ B „kategorije.

-Komunikativnost i spremnost na timski rad

 

Rukovodilac prodaje osiguranja obavlja sljedeće poslove:

-sudjeluje u organiziranju prodajne mreže na nivou regije,

-sudjeluje u edukaciji zaposlenika i pripremanju novih proizvoda,

-zaključuje ugovore o osiguranju, naplaćuje ugovorenu premiju temeljem zaključenog ugovora,

-sačinjava komercijalne ponude za osiguranje te sudjeluje na poslovnim sastancima sa partnerima,

-obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:

-VSS,

-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 5 godina,

-Dobro poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),

-Poznavanje jednog stranog jezika,

-Vozačka dozvola „B „kategorije.

-Izražene upravljačke vještine

 

Javni konkurs ostaje otvoren do 26.10.2017. godine.

Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obveznom naznakom „za konkurs“na adresu:
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
SARAJEVO, Maršala Tita 29,
71000 Sarajevo
sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira.