Sidebar

22
Uto, Svi

MMF: Makroekonomske prilike u BiH povoljne, rast nedovoljan

Vijesti
Typography

Međunarodni monetarni fond (MMF) je nakon zaključenja konsultacija prema članu IV sa Bosnom i Hercegovinom za 2017. godinu objavio izvještaj o prvom pregledu po osnovu proširenog aranžmana.

U izvještaju se navodi da su makroekonomske prilike u Bosni i Hercegovini (BiH) stabilne, ali je rast nedovoljan da bi došlo do smanjenja nezaposlenosti i postizanja konvergencije prihoda sa EU. Posljednjih godina, došlo je do smanjenja unutrašnjih i vanjskih neravnoteža.

Gospodarska aktivnost počela se oporavljati sa preokretom situacije u Europi, a očekuje se da će srednjoročno i dalje rasti, vođena investicijama u javnu infrastrukturu i realizacijom strukturalnih reformi.

Otvaranje novih radnih mjesta je ključ za smanjenje visoke stope nezaposlenosti i postizanje konvergencije prihoda sa Europskom unijom. Domaća politika predstavlja negativan rizik, dok su eksterni rizici uravnoteženiji.

Politike treba da imaju za cilj povećanje potencijala rasta i saniranje strukturalnih slabosti, uz očuvanje ekonomske i financijske stabilnosti. Među njima su i strukturalne reforme kojima se potiče potencijal rasta i zapošljavanja putem unapređenja investicijske klime, preorijentiranje strukture javne potrošnje sa ukupnih izdvajanja za plate na kapitalne investicije, unapređenje financijskog regulacijskog okvira i unapređenje finansijske stabilnosti, te jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora zemlje.

Vlasti su ostvarile napredak na realizaciji politika po osnovu proširenog aranžmana (EFF), unatoč zastoju u zaključenju prvog pregleda. Prošireni aranžman, koji je odobren u septembru 2016. godine (443.042 milijuna SDR; 167,06 procenata kvote) naglasak stavlja na povećanje potencijala BiH za rast uz očuvanje makroekonomske stabilnosti. (Fena)