Sidebar

16
Pon, Srp

Moramo zadovoljiti zahtjeve turističkog tržišta ako želimo biti konkurentni

Vijesti
Typography

"Jedini način da se pomogne ovoj regiji je povezivanje svih nivoa vlasti. Ova godina će biti odlučujuća za Luku Mostar, zato pozivam građane da koriste usluge Zračne luke Mostar i linije za Zagreb i Njemačku kako bi pomogli Mostaru, zračnoj luci te kako bi ove linije opstale", rekao je Marin Raspudić, direktor zračne luke Mostar na današnjoj konferenciji koja se održava tokom trajanja Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru.

Ova konferencija, na temu Razvoj destinacijskog turizma uspostavom niskotarifnih avio-letova okupila je 10 praktičara iz tri zemlje u regiji koji su podijelili iskustvo s posjetiteljima i osam panelista - donositelja odluka. Organizator konferencije je Agencija Apriori i Vlada HNŽK. Koordinator konferencije je turistička agencija Fortuna tours.

Dragana Lucija Ratković Aydemir,vlasnica firme Muze d.o.o. Zagreb, je istaknula kako je njezina uloga na današnjoj konferenciji motivirati te predstaviti iskustva iz Hrvatske, te pokazati koliko je bitan kulturni identitet.

"Svjesnost čovjeka koji živi na određenoj destinaciji je jako bitan da ta destinacija privuče i druge. Ako mi lokalno nismo svjesni svojih vrijednosti, teško da ćemo te vrijednosti prenijeti na nekoga drugog da na pravi i autentičan način pruži određeni doživljaj. Smatram da svaki stanovnik nekog područja na kojem živi itekako zna svoje vrijednosti i vrijednosti tog mjesta, a upravo te vrijednosti treba da postanu i gospodarski proizvod", ispričala je Ratković Aydemir.

Objasnila je da kulturu jedne zemlje ne trebamo gledati kao da je to crna rupa, nego upravo da nam je kultura veliki potencijal za stvaranje doživljaja i stvaranje temelja za kreiranje destinacija i ponude.

"U našoj strategiji razvoja usvojili smo turizam kao jednu stratešku granu gospodarstva. Uz poljoprivredu, energetiku i druge grane, turizam je nešto na čemu se naše gospodarstvo može osloniti u svom razvojnom razdoblju. Turisti danas žele češće i brže putovati, te da njihovo trajanje leta bude što kraće. Zračni promet je upravo jedan od najvažnijih u smislu razvoja turizma i generator razvoja zračnog prometa", kazao je Nevenko Herceg, premijer Vlade HNŽ.

Dodao je da danas potpisuju ugovor sa Croatia airlinesom o zračnoj liniji Zagreb-Mostar.

"U svbnju nam u Mostar dolazi prva niskotarifna kompanija Eurowings", podsjetio je Herceg te dodao da će na današnjoj konferenciji biti govora o prilagodavanju i promjenama dolaskom niskotarifne kompanije.

Damir Krešić, ravnatelj u Institutu za turizam iz Zagreba istaknuo je kako će na današnjoj konferenciji predstaviti istraživanje rađeno u sklopu projekta Market makers.

"Istraživanje se bavi obilježjima turističke potražnje sa turističkih tržišta koja su trenutno važna za BiH i sa onih turističkih tržišta koja mogu biti važna za BiH. Tijekom istraživanja pažnju smo obratili na to šta turiste posebno privlači, šta oni traže, kakve su njihove potrošačke preferencije, na koji način putuju, kako i na koji način biranu destinaciju. To su sve bitne stvari koje treba uzeti u obzir kako bi se turistička ponuda u BiH mogla što bolje prilagoditi zahtjevima suvremenog turističkog tržišta", objasnio je Krešić.

Smatra da je posebno bitno razviti metodu pristupa tržištu kako bi se postigli rezultati.

"Turističko tržište je dinamično, ono se stalno mijenja, a ako želimo biti konkurentni i imati koristi od turizma, definitivno moramo zadovoljiti zahtjeve tog tržišta. Naravno, ti zahtjevi se stalno mijenjaju i moramo znati kako i na koji način udovoljiti tržištu i turistima", poručio je Krešić.

Pojašnjavajući važnost uspostave niskotarifnih letova, Krešić je kazao da turisti iz područja koja najviše posjećuju BiH, više preferiraju avionski prevoz.

"U tom kontekstu je važno uspostavljanje novih avionskih niskotarifnih letova sa različitih destinacija. Sve manje se putuje porodično, a sve više sa prijateljima ili partnerom, a oni dani kada su turisti dolazili na duži godišnji odmor su iza nas. Danas su putovanja frekventnija, turisti putuju više puta tijekom godine, ali se kraće zadržavaju", objasnio je Krešić.

Poslovator/Akta