Sidebar

22
Uto, Svi

Potvrđena opravdanost projekta "Južna interkonekcija BiH i Hrvatske"

Vijesti
Typography

U vezi strateškog projekta Južne interkonekcije BiH i Hrvatske, za koji je Vlada Federacije BiH usvojila Zaključak na sjednici od 15.06.2017. godine i proglasila isti projektom od strateškog značaja za Federaciju BiH, BH-Gas ovim obavještava javnost da je završena sveobuhvatna Analiza troškova i koristi (CBA) projekta.

Kako smo prethodno informirali javnost, grant sredstva u iznosu od 141.000 eura za izradu Analize su osigurana u okviru ConnecTA predpristupnog fonda Europske komisije uz podršku Vlade FBiH, Direkcije za europske integracije BiH, Sekretarijata Energetske zajednice zemalja Jugoistočne Europe i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Sveobuhvatna analiza troškova i koristi za projekt plinovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske na pravcu Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik sa glavnim odvojkom za Mostar je u konačnici pokazala punu opravdanost ovog projekta, čime su se stekli uvjeti za nastavak istog.

Cilj projekta je osiguranje sigurnosti opskrbe za sve potrošače prirodnog plina, kako za postojeće, tako i za nove potrošače, razvoja tržišta prirodnog plina u BiH/FBiH, diverzifikacije izvora opskrbe, te integracije plinskih transportnih mreža BiH sa europskim transportnim mrežama kao dio integracije BiH u Europsku uniju.

Idući koraci za realizaciju ovog projekta su izrada sljedećeg nivoa tehničke dokumentacije, odnosno idejnog projekta i studije utjecaja na okolinu i društvo, za čiju namjenu su, pored sredstava koje je obezbjedio BH-Gas, već osigurana i dodatna grant sredstva od strane USAID-a, a koja će se realizovati preko EBRD-a. Nastavak realizacije projekta je i na ovaj način snažno podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, te od Evuropske banke za obnovu i razvoj, koja je izrazila spremnost da kroz kreditni aranžman učestvuje u finansiranju izgradnje projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske.

Time BH-Gas uz podršku Vlade Federacije BiH nastavlja na realizaciji projekata, koji imaju za cilj smanjenje ovisnosti potrošača ovog entiteta o samo jednom izvoru i pravcu opskrbe.

poslovator/buiness magazine