Sidebar

16
Pon, Srp

Prodaja objekata Agrokomerca u Hrvatskoj

Vijesti
Typography

Uprava poduzeća Agrokomerc iz Velike Kladuše uskoro će pokrenuti postupak prodaje svoje imovine kako bi na taj način pokušala izmiriti dugovanja prema radnicima, potvrdio je Mersad Hamidović, vršilac dužnosti direktora tog poduzeća.

Prema njegovim riječima, u toku je priprema prodaje nekoliko objekata Agrokomerca u Hrvatskoj i ona će biti realizirana preko Agencije za privatizaciju FBiH, budući da je ovo poduzeće u nadležnosti federalnih vlasti.

Hamidović je ovom prilikom istaknuo kako su dugovanja radnicima za neisplaćene plaće i ostala zakonska potraživanja dostigla iznos od 30 mil KM, dok društvenim fondovima duguju 35 mil KM.

- Na području Karlovca i još nekoliko gradova imamo dosta atraktivne imovine, objekte i poslovne prostore za koje smatramo da će biti zanimljivi za kupce. Sav prihod koji se ostvari na taj način biće isključivo usmjeren ka uvezivanju radnog staža bivšim i sadašnjim radnicima - istakao je Hamidović.

Prema njegovim riječima, na spisku firme trenutno se nalazi 120 radnika koji su mahom angažovani na poslovima čuvanja i zaštite imovine preduzeća ili rade u administraciji.

Veći broj zaposlenika u međuvremenu preuzela je kompanija AC Food iz Tešnja, koja je prije dvije godine kupila prehrambenu industriju Agrokomerca i revitalizirala značajan dio nekadašnje proizvodnje.

indikator